Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 1. Informacja o Sklepie

  1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.PolishFolkArt.com, prowadzony jest przez Michała Miziołka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „KOLO” Michał Miziołek zarejestrowaną w Łowiczu, przy ulicy Blich 21, NIP 8340008051, REGON: 750308065, e-mail: sklep@polishfolkart.com, Tel.: 46 837 66 86, 46 830 04 32, Fax: 46 837 88 78, zwany dalej „Sklepem Internetowym”.

  2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową wyrobów rękodzieła artystycznego.

  3. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 8: 00 – 16: 00.

  4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całej Polski oraz poza granicami Polski.

  1. Postanowienia ogólne

  1. Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Michał Miziołek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KOLO” Michał Miziołek zarejestrowaną w Łowiczu, przy ulicy Blich 21, NIP 8340008051, REGON:750308065.

  2. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą (zwane dalej „Przedsiębiorcami”) oraz osoby fizyczne (zwane dalej : „Konsumentami”), łącznie zwane „Klientami”.

  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

  5. Produkty oferowane prze Sprzedawcę za pomocą Sklepu Internetowego są wolne od wad fizycznych i prawnych.

  1. Cena

  1. Ceny produktów na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich (PLN) w polskiej wersji językowej oraz w Euro w angielskiej wersji językowej
    

  2. Przy poszczególnych produktach podawane są ceny:

  - Netto – nie zawierające podatku VAT

  - Brutto – zawierające podatek VAT

  Ceny nie zawierają kosztu przesyłki, który uzależniony jest od preferencji Klienta.

  1. Ceną ostateczną jest cena produktu brutto podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta powiększona o koszt dostawy, który uzależniony jest od wyboru przez Klienta rodzaju przesyłki.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed dokonaniem tychże zmian będą realizowane na warunkach dotychczasowych.

  1. Zamówienia

  1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

  1. kliknięcie ikony "Dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie:

  - formularza rejestracyjnego tworząc konto pozwalające na szybsze

  zakupy, śledzenie stanu zamówień i historii zakupów

  lub

  - formularza z danymi bez tworzenia konta,

  1. kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: sklep@kolo.biz,

  2. kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 8:00 do 16:00.

  W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza lub niezrozumiałej treści wiadomości e-maila, zamówienie może zostać anulowane.

  1. Płatność

  1. W Sklepie Internetowym Klient ma prawo wyboru jednej z następujących form płatności:

  1. Przelew bankowy - przedpłata bezpośrednio na konto bankowe sklepu.

  2. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

  3. PayU (już wkrótce) forma płatności realizowana i obsługiwana poprzez firmę PayU S.A.
   - płatność elektroniczna - klient po złożeniu zamówienia jest kierowany na stronę swojego banku internetowego, gdzie może dokonać przelewu online. W przypadku tego rodzaju płatności zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po potwierdzeniu przez system PayU dokonania płatności.
   płatności kartą (Visa, Mastercard) - w celu dokonania płatności kartą po złożeniu zamówienia klient jest przekierowywany do systemu PayU gdzie w bezpieczny sposób może dokonać płatności. Dane dotyczące karty nie są przekazywane do naszego sklepu.

  4. Płatność przy odbiorze osobistym - Zapłata gotówką przy odbiorze zamówionego towaru w naszym punkcie handlowym

  1. Nr konta bankowego Sprzedawcy: 57 1240 3347 1111 0000 2866 4855
   Bank PeKaO SA I o w Łowiczu

  W przypadku zamówień na produkty specjalistyczne i o dużej wartości oraz produkty z naniesionym trwałym nadrukiem wykonanym przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta, Sprzedawca może zażądać przedpłaty pełnej wartości zamówienia lub w przypadku stałych Klientów jego części.

  1. W przypadku wyboru formy płatności - przelew-przedpłata - płatność uznawana jest za dokonaną w momencie zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

  2. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę ostateczną stanowiącą sumę ceny zakupionego towaru oraz ewentualnego kosztu jego dostawy do Klienta.

  3. W wypadku wyboru formy płatności - przelew Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

  1. Koszt i rodzaj przesyłki

  1. Kurierem InPost -  przedpłata przelewem - paczka do 5 kg - 18,00 zł brutto - powyżej 5 kg cena wzrasta w zależności od wagi przesyłki

  2. Kurierem DPD - przedpłata przelewem - paczka do 5 kg - 20,00 zł brutto - powyżej 5 kg cena wzrasta w zależności od wagi przesyłki

  3. Kurierem InPost -  przesyłka pobraniowa - paczka do 5 kg - 22,00 zł brutto - powyżej 5 kg cena wzrasta w zależności od wagi przesyłki

  4. Kurierem DPD - przesyłka pobraniowa - paczka do 5 kg - 25,00 zł brutto - powyżej 5 kg cena wzrasta w zależności od wagi przesyłki

  5. InPost Paczkomaty24 - 15,00 brutto - przesyłka dostępna dla towarów o gabarytach spełniających wytyczne usługi "Paczkomaty - InPost"

  6. Odbiór osobisty w siedzibie przedsiębiorcy – 0 zł.

    

   W przypadku wysyłki poza granice Polski:

  7. Kurierem InPost -  tylko do wybranych krajów europejskich, koszt zależny od wagi przesyłki

  8. Przesyłka pocztowa priorytetowa - koszt zależny od wagi przesyłki

  ** Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła e-mail na adres Klienta, w którym określa koszty przesyłki zamówionych towarów. W przypadku, kiedy Klient stwierdzi pisemnie na adres Sprzedawcy, że nie zgadza się na koszty przesyłki określone przez Sprzedawcę, zamówienie zostaje anulowane. Po zaakceptowaniu kosztów przesyłki przez Klienta Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.

  ** Koszt przesyłki powyżej 31,5kg rozliczany jest wg cennika firmy kurierskiej DPD.

  ** Przy zakupach powyżej 1000 zł netto koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.

  1. Czas realizacji zamówienia

  Czas realizacji zamówienia dla produktów, które znajdują się na stanie w magazynie wynosi zwykle 2 – 5 dni roboczych (rozumianych od poniedziałku do piątku), jednakże po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca określa w każdym przypadku w wiadomości e-mail na adres Klienta dostępność i terminy dostawy zamówionych produktów. W przypadku, kiedy Klient stwierdzi pisemnie, że terminy realizacji zamówienia proponowane przez Sprzedawcę są zbyt długie, zamówienie zostaje anulowane. Po zaakceptowaniu terminu dostawy Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.

  1. Procedura reklamacyjna zakupionego towaru dotycząca Konsumentów

  1. Niniejszy rozdział ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – Konsumentów.

  2. Przy składaniu reklamacji Konsument może skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka była udzielona i nie minął okres gwarancyjny), albo z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową sprzedaży.

  3. W przypadku korzystania przez Konsumenta z gwarancji producenta wszelkiego rodzaju roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej.

  4. Konsument korzystający z reklamacji z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową sprzedaży zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu/odebraniu zakupionego towaru poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową przedstawiając w tym celu szczegółowy opis niezgodności. Opis niezgodności może zostać przesłany zarówno w formie elektronicznej na adres e-mail Sklepu Internetowego: sklep@kolo.biz, jak również w formie pisemnej na adres siedziby firmy: „KOLO” Michał Miziołek 99 – 400 Łowicz, ulica Blich 21.

  5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu zakupionego towaru wraz z szczegółowym opisem niezgodności. W sytuacji, gdy weryfikacja niezgodności zakupionego towaru z umową wymaga opinii producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej przez Konsumenta reklamacji wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania stosownej opinii.

  6. Sprzedawca udzieli Konsumentowi odpowiedzi dotyczącej uznania bądź nieuznania reklamacji na podany przez Konsumenta adres e-mail lub też w inny wybrany przez Konsumenta sposób podany do informacji Sprzedawcy.

  7. Sprzedawca pokrywa koszt przesyłki wynikającej z błędnej realizacji zamówienia.

  8. Prawo reklamacji, o którym mowa w niniejszym rozdziale, nie przysługuje Przedsiębiorcy.

  UWAGA: Konsument zobowiązany jest sprawdzić zawartość i zgodność towaru z umową w obecności doręczającej ją osoby.

  1. Prawo odstąpienia od umowy przewidziane dla Konsumenta

  1. Niniejszy rozdział ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – Konsumentów.

  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres firmy: „KOLO” Michał Miziołek 99 – 400 Łowicz, ulica Blich 21.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  - obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części,

  - polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego produktu;

  1. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

  1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze sprzedany towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  3. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru.

  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w innych przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827)

  1. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale, nie przysługuje Przedsiębiorcy.

  1. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

  1. Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców rozumianych jako osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  2. W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie sprzedanego towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  4. W razie przesłania towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy ograniczona jest do szkody rzeczywistej z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich w tym wszelkich utraconych przez Przedsiębiorcę zysków do kwoty uiszczonej przez Przedsiębiorcę ceny towaru oraz kosztów dostawy wynikających z umowy sprzedaży.

  6. Przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży tylko w przypadku zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży oraz gdy Sprzedawca oświadczy, że zamówienia nie spełni. W innych przypadkach prawo odstąpienia nie zostaje przewidziane.

  7. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego przez Przedsiębiorcę towaru.
    

  1. Ochrona danych osobowych

  1. Klient zakładając konto na stronie Sklepu Internetowego wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

  2. Jeżeli Klient wyrazi zgodę, podane przez Niego dane są przetwarzane również w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.

  3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

  4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich korekty lub zmiany, a także może żądać ich usunięcia.

   W związku z obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (tzw. RODO) szczegółowe informacje na temat Polityki prywatności znajdują się w Klauzuli Informacyjnej.

    

  1. Polityka cookies
   Witryna korzysta z ciasteczek - plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce cookies.

    

  1. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklep Internetowy są formułowane w języku polskim oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w sytuacji zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw oraz z innych ważnych przyczyn.

  3. Zmieniony regulamin wiąże Klienta od momentu, kiedy został on prawidłowo powiadomiony o zmianach. Nowy regulamin nie ma zastosowania do zamówień złożonych przez Klientów przed dniem dokonania stosownych zmian oraz ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

  Załącznik nr 1 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

  alt

  Formularz odstąpienia od umowy PDF


Przejdź do strony głównej

Informacja o terminie wykonania

Informujemy, że obecnie termin wykonania wycinanek wynosi ok. 4 tygodnie. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy Szanownych Klientów o cierpliwość :)
Obowiązek informacyjny: Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz naszą Politykę prywatności. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności. Ta witryna korzysta z ciasteczek - plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce cookies.
Rozumiem, zamknij informację.